Songs from Movies

Bakit ka Nag-iisa?

The song Bakit ka Nag-iisa?, was featured in the movie Pare ko.

Bakit ka Nag-iisa? was featured in the following movies:

Pare ko

Bakit ka Nag-iisa? Questions and Comments