Songs from Movies

Isipin Mo Na Lang

(Bayang Barrios)

The song Isipin Mo Na Lang, performed by Bayang Barrios, was featured in the movie Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros.

Isipin Mo Na Lang was featured in the following movies:

Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros

Isipin Mo Na Lang Questions and Comments