Songs from Movies

Kabataan Para Sa Kinabukasan

The song Kabataan Para Sa Kinabukasan, was featured in the movie Pare ko.

Kabataan Para Sa Kinabukasan was featured in the following movies:

Pare ko

Kabataan Para Sa Kinabukasan Questions and Comments